Arkitektritat Attefallshus

Ett arkitektritat attefallshus är en så kallad komplementbyggnad som kan uppföras utan bygglov på en tomt där det redan står ett en- eller tvåbostadshus.

Man kan säga att ett attefallshus är en uppföljare till friggeboden, som blev tillåten 1979 genom en ändring i plan- och bygglagen av dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo. En friggebod fick ha en boarea på maximalt 10 kvm och en nockhöjd på högst 3 meter. 2008 höjdes den maximala boytan till 15 kvm.

30 kvm boyta i Attefallshus

2014 utvidgades bygglovsfriheten och en ny typ av komplementhus, attefallshuset, blev tillåtet. Hustypen uppkallades efter Anders Attefall som då var bostadsminister. Ett attefallshus får idag ha en boarea på max 30 kvm och får vara högst 4 meter upp till taknocken, alltså den högsta punkten på huset (eventuell skorsten ej inräknad). Till skillnad från friggeboden fick attefallshuset även inredas som bostad, vilket gör det möjligt för människor att exempelvis hyra ut det eller använda det som komplementbostad till exempelvis vuxna barn. Det är även populärt som komplement till sommarbostaden.

Bygglov

För större byggnader och tillbyggnader på hus krävs bygglov från kommunens bygglovsenhet. Ett bygglov tar tid att få, är omgärdat av byråkrati och kostar pengar. Regeringen införde möjligheten att bygga den här typen av komplementsbyggnader för att på kort tid minska den akuta bostadskrisen genom att tillåta att byggnaderna inreddes som bostäder.

attefallshus

Gemensamt för friggebodar och attefallshus är att allt som vanligen krävs är en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Vidare gäller att byggnaden inte får placeras närmare än 4, 5 meter från tomtgränsen utan berörda grannars medgivande. Byggnadsnämnden måste lämna startbesked innan byggnaden uppförs, annars räknas den som svartbygge. 

Några undantag finns från bygglovsbefrielsen. Om byggnaden ska uppföras i ett område som har speciella kulturhistoriska eller miljömässiga värden krävs bygglov från kommunen. Byggnaden får inte heller uppföras närmare än 30 meter från ett järnvägsspår.

Stor variation på arkitektritade Attefallshus

Från början ritades friggebodar och attefallshus ofta som små miniatyrversioner av huvudbyggnaderna, men med tiden har stilarna utvecklats. Idag finns en stor variation i design och funktion. Attefallshus används inte bara som bostäder eller fritidshus utan också som konstnärsateljéer, musikstudior, garage, växthus och allt man kan tänka sig. 

Prefab eller lösvirke

Från byggvaruhus kan man köpa färdiga attefallshus som sätts ihop på en dag, och det är just denna typ av prefabricerade byggnader som är vanligast. Fler och fler får dock upp ögonen för hur mycket man faktiskt kan göra med 25 kvm och 4 meter i nockhöjd. Möjligheterna till variation är enorma, och bygger man i lösvirke och låter en arkitekt arbeta med utgångspunkt i tomten och omgivningarna kan man verkligen tillföra något utöver extra boyta till fastigheten.

Maximera

Hos Kask Arkitekter är vår idé och utgångspunkt när det gäller attefallshus alltid att den lilla byggnaden ska tala för sig själv, och vara just ett komplement till - och inte en spegling av - den större byggnaden. Vi vet hur man kan utnyttja varje kvadratmeter till max, och även hur man tar till vara på höjden i en byggnad och låter den arbeta för en.

Vi utgår från den funktion som krävs och kundens personliga smak. Vare sig ni behöver en bostad till tonåringen, ett bibliotek eller varför inte en bastu har vi kunnandet, idéerna och erfarenheten som krävs för att göra något alldeles extra av det lilla. Är du nyfiken på att höra mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa dig med är du alltid välkommen att höra av dig!


Liknande artiklar

Arkitektritning - så föds en idé

Hållbart boende | En guide

Anlita en arkitekt vid ombyggnad

Vi hjälper dig att ta fram ett unikt Attefallshus!
4 Apr 2023