Arkitekt Stockholm

Ett av Stockholms mest erfarna arkitektkontor | 08-679 88 45

KVALITET GENOM HELA PROCESSEN
FRÅN IDÉ TILL UTFÖRANDE

Din arkitekt i Stockholm

Välkommen till Kask Arkitekter AB - arkitekter i Stockholm med över 45 års erfarenhet från ett mycket stort antal byggprojekt av skiftande karaktär. Vi arbetar med allt från nybyggnad och tillbyggnad av privata bostäder till att skapa ritningar för nya byggnader åt större företag, statliga myndigheter och kommuner. Ta gärna en titt på våra referensprojekt för att se exempel på några av de byggnader vi har arbetat med.

svart streck

"Med ena foten djupt förankrad i klassiska arkitekttraditioner och den andra på väg mot framtiden kan vi leverera skräddarsydda lösningar för den moderna Stockholmaren. Vi tror på starka idéer och tydliga visioner som förverkligas av kunniga projektledare med insikt i såväl det estetiska som det funktionella."

svart streck 2

Kontakta oss om du är intresserad av att få hjälp av en kvalificerad arktitektbyrå. Du kan exempelvis boka in ett möte med någon av våra arkitekter, ställa frågor om hur vi arbetar eller begära en enklare offert på ett byggprojekt. 

Vi tar oss an även de svåraste projekten

Ett flertal av de projekt där vi har agerat arkitekt har varit tekniskt krävande eller haft höga krav gällande säkerhet. Som exempel kan vi nämna laboratorier där bland annat en stor mängd tekniska installationer måste samspela med rummen för att skapa fungerande, trivsamma och tilltalande arbetsmiljöer. Ett annat exempel är ambassader där det finns extra höga krav på säkerhet. Oavsett vilken typ av tjänst du är intresserad av kan vi hjälpa dig att förverkliga din vision och se till att den håller måttet rent kvalitativt såväl som estetiskt. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig!

Inte bara nybyggen

Välj arkitektritat när du ska bygga ut villan eller fritidshuset för att se till att du får en tillbyggnad som byggs i samklang med den existerande byggnaden. Detta gäller allt från altaner och uterum till utbyggnad av källare och addering av våningsplan. I äldre hyreshus kan det även finnas möjlighet att skapa fler bostäder genom att bygga ut vinden. Våra arkitekter har stor erfarenhet av att utgå från befintliga ritningar och se till att det som byggs ut eller byggs till följer den ursprungliga byggnadsplanen, samtidigt som de adderar något nytt till arkitekturen.

Vi har även goda samarbeten med byggnadsingenjörer och kan ta fram nya innovativa tekniska lösningar för att öka exempelvis komfort och minska energikostnader i samband med ombyggnation. Vi kan även hjälpa till med inspiration om du letar nya idéer gällande design och konstruktion.

arkitektritade byggnader i Stockholm

Bygga nytt med hjälp av arkitekt i Stockholm

En arkitekt behövs när du planerar att bygga nytt. Ett byggnadsprojekt börjar vanligen med en idé eller med ett behov som måste anpassas för. Det kan handla om en ny villa till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler. Vi tar fram en lösning som tar hänsyn till de specifika behoven och skapar en attraktiv byggnad. Målsättningen med vårt arbete är att skapa byggnader där funktionalitet och estetiska värden möts.

Tillsammans går vi igenom hur den nya byggnaden ska användas och vilka specifika krav och önskemål som finns. Därifrån tar vi fram ett eller ett par olika förslag på hur detta kan lösas. Därefter sätter vi oss åter tillsammans ned för få din återkoppling och göra justeringar innan själva byggprocessen sätter igång.

byggprojekt i hela Sverige

Hjälp att expandera verksamheten

Ett annat tillfälle då du kan behöva hjälp av en arkitekt i Stockholm är när det finns behov av att bygga om eller bygga till för att få din lokal eller affärsverksamhet att fungera bättre. Företag flyttar ofta in i existerande lokaler som kanske inte är helt perfekta för den egna verksamheten. Det kan dels handla om en äldre standard som behöver förnyas eller att planlösningen inte passar in med hur du föreställer dig att det ska se ut. Här kan vi kopplas in och ta fram förslag på lösningar som bättre uppfyller dina krav. Hör av dig till oss så kommer vi och tittar på huset för att ge förslag på vad som skulle kunna vara möjligt.

vita bergen stockholm och renovering av kulturmärkt

Anlita arkitekt vid renoveringar

Även vid renoveringar finns det behov av att anlita en arkitekt. Om du vill återställa en byggnad som är “sönderrenoverad” kan vi hjälpa dig att hitta en väg till en lösning som är mer förtrogen med hur byggnaden var tänkt, samtidigt som den fungerar för en modern vardag. Vid renoveringar är det ofta viktigt att särskilt kontrollera hållfastheten för att se till att nya lösningar är möjliga att applicera tryggt och säkert. Vi hjälper dig med beräkningar och konstruktionerna för detta.

Vi har arbetat med ett flertal projekt inom byggnadsvård där respekt för det som är original är mycket viktig. Här måste man lägga extra vikt vid rätt material- och färgval. Ett par exempel på projekt av detta slag som vi har arbetat med är kulturmiljöerna kring Vitabergsparken samt de tidigare slottslador som nu har blivit musei- och kulturbyggnaderna Edsvik vid Edsbergs slott i Sollentuna strax norr om Stockholmsamt Landsarkivet i del av Vadstena slott och i rekonstruktion av slottets vallar .

Våra tjänster som arkitektfirma i Stockholm

  • Utformning av byggnader, dess inre och yttre funktioner och miljöer

  • Byggekonomiska analyser och rådgivning vid byggprojekt

  • Utredning av planförutsättningar

  • Dimensionering och statiska beräkningar

  • Husbyggnad inklusive projekteringssamordning

  • Inredningsförslag och material- och färgval

  • Kontrollansvar

  • Medverkan vid förhandlingar med myndigheter, entreprenörer med flera

Tillräcklig kapacitet för alla slags projekt

Tack vare att vi i nätverk bland annat har två mycket kompetenta arkitektkontor som samarbetspartners kan vi ta oss an även de riktigt stora projekten. Vi engagerar dessa vid behov, men står alltid själva som fullständigt ansvariga för arbetet när du anlitar oss som din arkitekt i Stockholm.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra arkitekttjänster och hur vi kan hjälpa dig med ditt byggnadsprojekt. Välkommen!

Läs mer om frågor som rör arkitekter, nybyggnad, behörighet etc.

Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

Regler för att bygga staket

4 jan 2021

Dags att bygga ett nytt staket? Då är det bra att du har koll vilka regler som gäller när det handlar om bygglov och annat. Här går vi igenom de viktigaste sakerna som du bör hålla reda på. Först och främst kan vi slå fast att ett vanligt staket inte kräver bygglov. Men det varierar [...]


Arkitektritad vindsvåning - från råvind till drömlägenhet

24 nov 2020

Är du intresserad av att veta mer om en arkitektritad vindsvåning? Hur man med relativt enkla medel kan förvandla en råvind till ett lyxboende? Konvertering av råvind till vindsvåning Det finns flertalet BRF:er och fastighetsägare som ser ett värde i att förvandla sin vind från ett praktiskt ställe för allehanda förvaring till en renodlad bostad. [...]


Alternativa fasadmaterial kan ha fördelar

1 okt 2020

Finns det egentligen några alternativa fasadmaterial som är värda att prova? Trä, tegel och puts är idag vanligast, vad är alternativen? Vi svenskar har en förkärlek till trä som material och detta genomsyrar allt från hur vi bygger våra hus till hur det sedan ser ut inuti dem gällande exempelvis möbler. Ser man till fasader [...]


Vad är arkitekturupproret?

1 sep 2020

Arkitekturupproret är en folkrörelse som bl.a. arbetar mot förfulning av våra städer och för ökat medborgarinflytande i stadsbyggnadsfrågor. Hur började Arkitekturupproret? Rörelsen startade som en grupp på Facebook 2014 och har sedan dess växt stadigt. 2016 bildades den svenska ideella föreningen Arkitekturupproret, som har förgrenat sig i länder som Danmark, Norge, Finland, Estland och Storbritannien. [...]


Skorstenar för villa - snygga alternativ

18 aug 2020

Skorstenen är en viktig del på varje villa som värms upp av förbränning. Här listar vi ett antal snygga och funktionella modeller. Har man braskamin, eldstäder och vedeldade don så är det en absolut nödvändighet med en effektiv och säker skorsten. Men de flesta vill ju att villan ska se bra ut och här finns [...]


SAR/MSA

Detta är en av de skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att en arkitekt är utbildad i arkitektur och medlem i branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Motsvarande yrkestitlar finns även för landskapsarkitekter (LAR/MSA), inredningsarkitekter (SIR/MSA) och planeringsarkitekter (FPR/MSA). Hando Kask hos oss på Kask Arkitekter är arkitekt SAR/MSA. Läs mer om denna titel här!

Denna hemsida har skapats i samarbete med https://www.defiso.se/.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!