Klassisk arkitektbyrå

Kvalitet genom hela processen - från idé till utförande

Klassisk arkitektbyrå

Kvalitet genom hela processen - från idé till utförande

Din arkitekt i Stockholm

Välkommen till Kask Arkitekter AB - arkitekter i Stockholm med över 50 års erfarenhet från ett mycket stort antal byggprojekt av skiftande karaktär. Vi arbetar med allt från nybyggnad och tillbyggnad av privata bostäder till att skapa ritningar för nya byggnader åt större företag, statliga myndigheter och kommuner. Ta gärna en titt på våra referensprojekt för att se exempel på några av de byggnader vi har arbetat med.

svart streck

"Med ena foten djupt förankrad i klassiska arkitekttraditioner och den andra på väg mot framtiden kan vi leverera skräddarsydda lösningar för den moderna Stockholmaren. Vi tror på starka idéer och tydliga visioner som förverkligas av kunniga projektledare med insikt i såväl det estetiska som det funktionella."

svart streck 2

Kontakta oss om du är intresserad av att få hjälp av en kvalificerad arktitektbyrå i Stockholm. Du kan exempelvis boka in ett möte med någon av våra arkitekter, ställa frågor om hur vi arbetar eller begära en enklare offert på ett byggprojekt. 

Vi tar oss an även de svåraste projekten

Ett flertal av de projekt där vi har agerat arkitekt har varit tekniskt krävande eller haft höga krav gällande säkerhet. Som exempel kan vi nämna laboratorier där bland annat en stor mängd tekniska installationer måste samspela med rummen för att skapa fungerande, trivsamma och tilltalande arbetsmiljöer. Ett annat exempel är ambassader där det finns extra höga krav på säkerhet. Oavsett vilken typ av tjänst du är intresserad av kan vi hjälpa dig att förverkliga din vision och se till att den håller måttet rent kvalitativt såväl som estetiskt. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig!

Inte bara nybyggen

Välj arkitektritat när du ska bygga ut villan eller fritidshuset för att se till att du får en tillbyggnad som byggs i samklang med den existerande byggnaden. Detta gäller allt från altaner och uterum till utbyggnad av källare och addering av våningsplan. I äldre hyreshus kan det även finnas möjlighet att skapa fler bostäder genom att bygga ut vinden. Våra arkitekter har stor erfarenhet av att utgå från befintliga ritningar och se till att det som byggs ut eller byggs till följer den ursprungliga byggnadsplanen, samtidigt som de adderar något nytt till arkitekturen.

Vi har även goda samarbeten med byggnadsingenjörer och kan ta fram nya innovativa tekniska lösningar för att öka exempelvis komfort och minska energikostnader i samband med ombyggnation. Vi kan även hjälpa till med inspiration om du letar nya idéer gällande design och konstruktion.

arkitektritade byggnader i Stockholm

Bygga nytt med hjälp av arkitekt i Stockholm

En arkitekt behövs när du planerar att bygga nytt. Ett byggnadsprojekt börjar vanligen med en idé eller med ett behov som måste anpassas för. Det kan handla om en ny villa till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler. Vi tar fram en lösning som tar hänsyn till de specifika behoven och skapar en attraktiv byggnad. Målsättningen med vårt arbete är att skapa byggnader där funktionalitet och estetiska värden möts.

Tillsammans går vi igenom hur den nya byggnaden ska användas och vilka specifika krav och önskemål som finns. Därifrån tar vi fram ett eller ett par olika förslag på hur detta kan lösas. Därefter sätter vi oss åter tillsammans ned för få din återkoppling och göra justeringar innan själva byggprocessen sätter igång.

byggprojekt i hela Sverige

Hjälp att expandera verksamheten

Ett annat tillfälle då du kan behöva hjälp av en arkitekt i Stockholm är när det finns behov av att bygga om eller bygga till för att få din lokal eller affärsverksamhet att fungera bättre. Företag flyttar ofta in i existerande lokaler som kanske inte är helt perfekta för den egna verksamheten. Det kan dels handla om en äldre standard som behöver förnyas eller att planlösningen inte passar in med hur du föreställer dig att det ska se ut. Här kan vi kopplas in och ta fram förslag på lösningar som bättre uppfyller dina krav. Hör av dig till oss så kommer vi och tittar på huset för att ge förslag på vad som skulle kunna vara möjligt.

vita bergen stockholm och renovering av kulturmärkt

Anlita arkitekt vid renoveringar

Även vid renoveringar finns det behov av att anlita en arkitekt. Om du vill återställa en byggnad som är “sönderrenoverad” kan vi hjälpa dig att hitta en väg till en lösning som är mer förtrogen med hur byggnaden var tänkt, samtidigt som den fungerar för en modern vardag. Vid renoveringar är det ofta viktigt att särskilt kontrollera hållfastheten för att se till att nya lösningar är möjliga att applicera tryggt och säkert. Vi hjälper dig med beräkningar och konstruktionerna för detta.

Vi har arbetat med ett flertal projekt inom byggnadsvård där respekt för det som är original är mycket viktig. Här måste man lägga extra vikt vid rätt material- och färgval. Ett par exempel på projekt av detta slag som vi har arbetat med är kulturmiljöerna kring Vitabergsparken samt de tidigare slottslador som nu har blivit musei- och kulturbyggnaderna Edsvik vid Edsbergs slott i Sollentuna strax norr om Stockholmsamt Landsarkivet i del av Vadstena slott och i rekonstruktion av slottets vallar .

Våra tjänster som arkitektfirma i Stockholm

  • Utformning av byggnader, dess inre och yttre funktioner och miljöer

  • Byggekonomiska analyser och rådgivning vid byggprojekt

  • Utredning av planförutsättningar

  • Dimensionering och statiska beräkningar

  • Husbyggnad inklusive projekteringssamordning

  • Inredningsförslag och material- och färgval

  • Kontrollansvar

  • Medverkan vid förhandlingar med myndigheter, entreprenörer med flera

Tillräcklig kapacitet för alla slags projekt

Tack vare att vi i nätverk bland annat har två mycket kompetenta arkitektkontor som samarbetspartners kan vi ta oss an även de riktigt stora projekten. Vi engagerar dessa vid behov, men står alltid själva som fullständigt ansvariga för arbetet när du anlitar oss som din arkitekt i Stockholm.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra arkitekttjänster och hur vi kan hjälpa dig med ditt byggnadsprojekt. Välkommen!

Läs mer om frågor som rör arkitekter, nybyggnad, behörighet etc.

Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

Bygga loft i lägenhet

4 dec 2021

De flesta bor lite trängre än de egentligen vill. Att bygga loft kan vara ett sätt att få mer golvyta. För att kunna bygga ett loft så är det bra om man har högt i tak, helst 3 meter, men det går att hitta smarta lösningar med mindre höjd också. Med ett loft så får [...]


Gränser och regler för tillbyggnad av villa

4 okt 2021

Dags att bygga ut villan? Då behöver du ha koll på vilka regler som gäller för en tillbyggnad. Det finns en hel del regler och lagar och dessutom kan ett område vara skyddat av Sveriges plan- och bygglagstiftning. Först är det viktigt att inte glömma bort att söka om bygglov. Varje kommun har en byggnadsnämnd [...]


Anlita en arkitekt för tillbyggnad av villa eller radhus

3 aug 2021

Tillbyggnad – bra tillfälle att anlita en arkitekt När man hittat ett bra område att bo i och rotat sig där, vill man naturligtvis ogärna flytta därifrån. Barnen trivs bra i skolan och har kompisar i kvarteret och det känns fel att rycka upp dem och flytta till ett nytt område. Men vad gör man [...]


Allt fler flerbostadshus byggs i trä

23 jul 2021

Trä som material har i Sverige varit ett givet val i samband med att man bygger bostäder eller utför tillbyggnader på befintliga sådana. Dels förklaras detta av att trä ett hållbart, lättarbetat, tryggt och estetiskt tilltalande material. Dels också av tillgången där vi, tack vare vår skog, har nästintill obegränsad sådan. Det mesta av byggandet [...]


Arkitektbyråer samarbetar på större byggprojekt

19 maj 2021

I samband med att större byggprojekt ska genomföras så kan man med fördel låta olika idéer flätas samman och bilda en mer dynamisk och intressant slutprodukt. Därför är det inte ovanligt att arkitektbyråer samarbetar på större byggprojekt och där de unika egenskaper varje enskild byrå för till bordet skapar mer unika och tilltalande lösningar. Hur [...]


SAR/MSA

Detta är en av de skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att en arkitekt är utbildad i arkitektur och medlem i branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Motsvarande yrkestitlar finns även för landskapsarkitekter (LAR/MSA), inredningsarkitekter (SIR/MSA) och planeringsarkitekter (FPR/MSA). Hando Kask hos oss på Kask Arkitekter är arkitekt SAR/MSA. Läs mer om denna titel här!

Denna hemsida har skapats i samarbete med https://www.generaxion.com/se/.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!