Klassisk arkitektbyrå

Kvalitet genom hela processen - från idé till utförande

Klassisk arkitektbyrå

Kvalitet genom hela processen - från idé till utförande

Din arkitekt i Stockholm

Välkommen till Kask Arkitekter AB - arkitekter i Stockholm med över 50 års erfarenhet från ett mycket stort antal byggprojekt av skiftande karaktär. Vi arbetar med allt från nybyggnad och tillbyggnad av privata bostäder till att skapa ritningar för nya byggnader åt större företag, statliga myndigheter och kommuner. Ta gärna en titt på våra referensprojekt för att se exempel på några av de byggnader vi har arbetat med.

svart streck

"Med ena foten djupt förankrad i klassiska arkitekttraditioner och den andra på väg mot framtiden kan vi leverera skräddarsydda lösningar för den moderna Stockholmaren. Vi tror på starka idéer och tydliga visioner som förverkligas av kunniga projektledare med insikt i såväl det estetiska som det funktionella."

svart streck 2

Kontakta oss om du är intresserad av att få hjälp av en kvalificerad arktitektbyrå i Stockholm. Du kan exempelvis boka in ett möte med någon av våra arkitekter, ställa frågor om hur vi arbetar eller begära en enklare offert på ett byggprojekt. 

Vi tar oss an även de svåraste projekten

Ett flertal av de projekt där vi har agerat arkitekt har varit tekniskt krävande eller haft höga krav gällande säkerhet. Som exempel kan vi nämna laboratorier där bland annat en stor mängd tekniska installationer måste samspela med rummen för att skapa fungerande, trivsamma och tilltalande arbetsmiljöer. Ett annat exempel är ambassader där det finns extra höga krav på säkerhet. Oavsett vilken typ av tjänst du är intresserad av kan vi hjälpa dig att förverkliga din vision och se till att den håller måttet rent kvalitativt såväl som estetiskt. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig!

Inte bara nybyggen

Välj arkitektritat när du ska bygga ut villan eller fritidshuset för att se till att du får en tillbyggnad som byggs i samklang med den existerande byggnaden. Detta gäller allt från altaner och uterum till utbyggnad av källare och addering av våningsplan. I äldre hyreshus kan det även finnas möjlighet att skapa fler bostäder genom att bygga ut vinden. Våra arkitekter har stor erfarenhet av att utgå från befintliga ritningar och se till att det som byggs ut eller byggs till följer den ursprungliga byggnadsplanen, samtidigt som de adderar något nytt till arkitekturen.

Vi har även goda samarbeten med byggnadsingenjörer och kan ta fram nya innovativa tekniska lösningar för att öka exempelvis komfort och minska energikostnader i samband med ombyggnation. Vi kan även hjälpa till med inspiration om du letar nya idéer gällande design och konstruktion.

arkitektritade byggnader i Stockholm

Bygga nytt med hjälp av arkitekt i Stockholm

En arkitekt behövs när du planerar att bygga nytt. Ett byggnadsprojekt börjar vanligen med en idé eller med ett behov som måste anpassas för. Det kan handla om en ny villa till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler. Vi tar fram en lösning som tar hänsyn till de specifika behoven och skapar en attraktiv byggnad. Målsättningen med vårt arbete är att skapa byggnader där funktionalitet och estetiska värden möts.

Tillsammans går vi igenom hur den nya byggnaden ska användas och vilka specifika krav och önskemål som finns. Därifrån tar vi fram ett eller ett par olika förslag på hur detta kan lösas. Därefter sätter vi oss åter tillsammans ned för få din återkoppling och göra justeringar innan själva byggprocessen sätter igång.

byggprojekt i hela Sverige

Hjälp att expandera verksamheten

Ett annat tillfälle då du kan behöva hjälp av en arkitekt i Stockholm är när det finns behov av att bygga om eller bygga till för att få din lokal eller affärsverksamhet att fungera bättre. Företag flyttar ofta in i existerande lokaler som kanske inte är helt perfekta för den egna verksamheten. Det kan dels handla om en äldre standard som behöver förnyas eller att planlösningen inte passar in med hur du föreställer dig att det ska se ut. Här kan vi kopplas in och ta fram förslag på lösningar som bättre uppfyller dina krav. Hör av dig till oss så kommer vi och tittar på huset för att ge förslag på vad som skulle kunna vara möjligt.

vita bergen stockholm och renovering av kulturmärkt

Anlita arkitekt vid renoveringar

Även vid renoveringar finns det behov av att anlita en arkitekt. Om du vill återställa en byggnad som är “sönderrenoverad” kan vi hjälpa dig att hitta en väg till en lösning som är mer förtrogen med hur byggnaden var tänkt, samtidigt som den fungerar för en modern vardag. Vid renoveringar är det ofta viktigt att särskilt kontrollera hållfastheten för att se till att nya lösningar är möjliga att applicera tryggt och säkert. Vi hjälper dig med beräkningar och konstruktionerna för detta.

Vi har arbetat med ett flertal projekt inom byggnadsvård där respekt för det som är original är mycket viktig. Här måste man lägga extra vikt vid rätt material- och färgval. Ett par exempel på projekt av detta slag som vi har arbetat med är kulturmiljöerna kring Vitabergsparken samt de tidigare slottslador som nu har blivit musei- och kulturbyggnaderna Edsvik vid Edsbergs slott i Sollentuna strax norr om Stockholmsamt Landsarkivet i del av Vadstena slott och i rekonstruktion av slottets vallar .

Våra tjänster som arkitektfirma i Stockholm

 • Utformning av byggnader, dess inre och yttre funktioner och miljöer

 • Byggekonomiska analyser och rådgivning vid byggprojekt

 • Utredning av planförutsättningar

 • Dimensionering och statiska beräkningar

 • Husbyggnad inklusive projekteringssamordning

 • Inredningsförslag och material- och färgval

 • Kontrollansvar

 • Medverkan vid förhandlingar med myndigheter, entreprenörer med flera

Tillräcklig kapacitet för alla slags projekt

Tack vare att vi i nätverk bland annat har två mycket kompetenta arkitektkontor som samarbetspartners kan vi ta oss an även de riktigt stora projekten. Vi engagerar dessa vid behov, men står alltid själva som fullständigt ansvariga för arbetet när du anlitar oss som din arkitekt i Stockholm.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra arkitekttjänster och hur vi kan hjälpa dig med ditt byggnadsprojekt. Välkommen!

Läs mer om frågor som rör arkitekter, nybyggnad, behörighet etc.

Fullständigt artikelarkiv hittar du här!

RSS

Landskapsarkitekt för villatomt

12 Dec 2023

Att anlägga en trädgård kan vara en utmaning när man bygger hus. En landskapsarkitekt kan hjälpa till med att förverkliga era idéer och önskemål. Många som bygger hus underskattar de svårigheter som finns med att få till själva tomten. För den som inte bara nöjer sig med en jättelik gräsmatta och ett par äppelträd finns [...]


Arkitektritat Attefallshus

4 Apr 2023

Ett arkitektritat attefallshus är en så kallad komplementbyggnad som kan uppföras utan bygglov på en tomt där det redan står ett en- eller tvåbostadshus. Man kan säga att ett attefallshus är en uppföljare till friggeboden, som blev tillåten 1979 genom en ändring i plan- och bygglagen av dåvarande bostadsminister Birgit Friggebo. En friggebod fick ha [...]


Funktionalismen i Stockholm - en genomgång

14 Feb 2023

Funktionalismen i Stockholm skapade stora förändringar i stadsbilen. Detta både på gott och ont. Följ med i historien kring funktionalismen i Stockholm – en genomgång. Under 30-talet växte ett helt nytt synsätt fram kring synen på stadsplanering och stadsbyggnad. Funktionalismen tog sina första steg och man moderniserade staden med målet att skapa folkhemmet. Funktionalismen ska [...]


Bra och enkla program för planritningar

21 Nov 2022

Många villaägare drömmer om att ha en jordkällare, trots att vi tack vare kyl och frys inte har något  Planerar på du på att rita ett eget hus eller tillbyggnad. Då kommer du att behöva ett bra ritprogram för planritningar. Här får du några starka tips om bra program och vad du bör tänka på [...]


Bygg en jordkällare i samma stil som villan

9 Aug 2022

Många villaägare drömmer om att ha en jordkällare, trots att vi tack vare kyl och frys inte har något behov av den. En jordkällare känns med genuin, kan vid rätt temperatur fungera som vinkällare och även vara till hjälp för personer som vill leva på ett mer självförsörjande vis. Rent stilmässigt så har en jordkällare [...]


SAR/MSA

Detta är en av de skyddade yrkes- och medlemstitlar som visar att en arkitekt är utbildad i arkitektur och medlem i branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Motsvarande yrkestitlar finns även för landskapsarkitekter (LAR/MSA), inredningsarkitekter (SIR/MSA) och planeringsarkitekter (FPR/MSA). Hando Kask hos oss på Kask Arkitekter är arkitekt SAR/MSA. Läs mer om denna titel här!

Så kan en arkitekt hjälpa dig som privatperson

Många som hör ordet arkitekt börjar nog tänka på stora byggen, kanske hela bostadshus, affärslokaler och andra omfattande stora projekt som kanske ger en hel byrå mycket jobb under långa perioder. Arkitekten ritar och bestämmer utseendet på byggnader och beställaren är stora företag eller myndigheter.

Men en arkitekt kan även hjälpa privatpersoner med en hel del. I arbetsuppgifterna ingår en hel del saker, som skisser, färgval och underlag till bygglov. Det är inte ovanligt att privatpersoner anlitar arkitekter för nybyggnationer som attefallshus, tillbyggnader som altaner och inglasade verandor och annat. Det är heller inte ovanligt att arkitekter hjälper privatpersoner med projektledning av ett helt husbygge, det är helt enkelt upp till dig hur mycket hjälp du vill ha.

Fördelar med att anlita arkitekt

Det finns många fördelar med att som privatperson anlita en arkitekt. Här är några exempel på detta:

 • En arkitekt kan se på ett projekt med helt nya ögon och föreslå lösningar baserade på erfarenhet som är svåra att komma på för en privatperson. Det kan exempelvis handla om nya designer för en växande familj där behoven skiftar.

 • Arkitekten gör professionella och exakta ritningar som gör att samarbetet med byggentreprenören kan löpa på ett smidigare sätt.

 • En arkitekt kan även hjälpa dig att göra huset mer energieffektivt, något som ger lägre driftskostnader i långa loppet.

Vilja förberedelser behövs?

För att du ska få ut så mycket som möjligt av samarbete med arkitekten är det bra att göra en del förarbete. Ett tips är att skriva en önskelista på vad som är viktigt för dig och ungefär hur mycket du är beredd att betala. På det sättet blir det enklare för arkitekten att förstå vad du vill och på vilken nivå arbetet ska utföras. Det kan också vara bra att informera arkitekten lite om familjen, detta kan hjälpa arkitekten att hitta rätt redan från början utan olika omtag.

Denna hemsida har skapats i samarbete med https://www.generaxion.com/se/.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!