Skorstenar för villa - snygga alternativ

Skorstenen är en viktig del på varje villa som värms upp av förbränning. Här listar vi ett antal snygga och funktionella modeller.

Har man braskamin, eldstäder och vedeldade don så är det en absolut nödvändighet med en effektiv och säker skorsten. Men de flesta vill ju att villan ska se bra ut och här finns det en hel del att välja på. En vacker skorsten är en prydnad för sig i huset och långt ifrån bara en brandsäkerhetsfråga.

skorsten på villa

Den verkliga klassikern i sammanhanget är den murade skorstenen. Svårt att tänka sig ett klassiskt falurött hus med vita knutar utan en vacker murad skorsten, eller hur. Och här finns en rad olika valmöjligheter när det handlar om val av tegel, puts och så vidare. Även om det finns en del generella krav på en skorsten så är valmöjligheterna stora när det handlar om estetiken.

Vitmålad skorsten ger ett elegant intryck

Skorstenar med vitmålad puts ger ett elegant och sofistikerat intryck. Även skorstensskydden går att variera i flera färger, även om svart och grönt är bland de vanligaste. Material som fungerar bra för skorstenar är pimpsten, keramik, leva och vanligt tegel.

En variant av murad skorsten kalas blockskorsten. Den levereras i sektioner och är enkelt att bygga ihop på ett korrekt sätt. Påminner om Lego i byggteknik, men ger trots detta absolut inget plastigt intryck. De finns i ett flertal utformningar och du kommer säkert att hitta något som passar till din villa.

Stålskorsten är en allt populärare variant

Stålskorstenen är en annan variant som har växt i popularitet på senare år. Den har inte det klassiskt lantliga utseendet som man uppnår med en klassiskt murad skorsten, men den passar på moderna villor och går att variera. Det finns många olika stålskorstenar på marknaden och de flesta är oproblematiska och lätta att installera, till en relativt låg kostnad.

Tänk på att vara försiktig – brandsäkerheten är alltid viktigast när det handlar om stålskorstenar. En sådan är antingen godkänd för att ligga mot brännbara material, eller så behövs någon form av isolering runt skorstenen för att skydda huset mot all den värme som alstras.

Oavsett vilken typ av skorsten du väljer så är det viktigt att följa de instruktioner som finns. Har du en skorsten som får ligga mot brännbart material, så kan den orsaka stor skada om en brand bryter ut. Hur snygg din skorsten är så måste den vara brandsäker. För vad är poängen med ett vackert hus om det inte är säkert också.


Andra liknande artiklar

Arkitektritat eller kataloghus?

Arkitektritat Attefallshus

Anlita en arkitekt för tillbyggnad

Din arkitekt i Stockholm
18 Aug 2020