Bygg en jordkällare i samma stil som villan

Många villaägare drömmer om att ha en jordkällare, trots att vi tack vare kyl och frys inte har något behov av den. En jordkällare känns med genuin, kan vid rätt temperatur fungera som vinkällare och även vara till hjälp för personer som vill leva på ett mer självförsörjande vis.

Rent stilmässigt så har en jordkällare givetvis sina begränsningar. Den är mörk, fuktig och kall och kommer aldrig att motsvara inomhusmyset i en villa. Men det går självklart att göra saker som gör att jordkällaren smälter in snyggt på en modern villatomt. En snygg dörr i samma stil som på huset, snygga stenläggningar runt källaren och eleganta hyllor och andra inredningsdetaljer inne i källaren är några sådana insatser. Men det kommer att kosta en ansenlig summa utöver själva renoverandet av källaren. Det viktigaste med en jordkällare är trots allt att den fungerar som förvaringsplats och har rätt temperatur, ljus och grad av fuktighet.

Här berättar vi mer om vad det innebär att bygga en jordkällare

Först måste du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Reglerna skiftar från kommun till kommun, och det är inte alltid nödvändigt med tillstånd. Men kolla upp det innan du kör igång!
För att jordkällaren ska fungera som den ska är placeringen mycket viktig. Marken måste vara torr och grundvattnet får inte ligga för högt. Det bästa läget för en jordkällare är en sand- eller grusbacke som ligger skuggigt till. Men det viktigaste är att källaren ligger i norrläge och att dräneringen fungerar runt hela jordkällaren.

Ytterdörren till en jordkällare måste vara välisolerad, dörren mellan svale och källare ska dock inte vara isolerad. En praktisk åtgärd är att installera en nätdörr strax innanför nätdörren, då minskar du risken att möss kommer att ta sig in för att smaska på läckerheterna som förvaras i jordkällaren.

Tänk på att betong är ett tungt material

Betong är ett tungt material vilket gör att det krävs stabila gjutformar. Detta är mycket viktigt när valvet ska gjutas, betongmassan kommer att väga ett par ton.

För att betongen ska bli stark och hållbar måste den eftervattnas ett par gånger om dagen. Om du gjuter när det är varmt och soligt är det viktigt att du täcker betongen med skyddsplast för att förhindra alltför snabb avdunstning.

Isolering och ventilation viktiga faktorer

Två andra helt grundläggande faktorer för en bra jordkällare är isolering och ventilation. Det är mycket viktigt att utsidan isoleras mot inträngande fukt med kallasfalt eller platonmatta. Men fuktigheten är också viktig för en jordkällare, därför är det bra att inte helgjuta golvet. Om du fyller dessa ogjutna delar med makadam så går det ändå bra att hålla ordning bland matvarorna i källaren.

Ventilationen i en jordkällare måste vara väl tilltagen och den måste kunna regleras. Placera luftintagen lågt och på samma vägg som ingången och uttagen högt upp på andra änden av källaren. När källaren invigs har den kanske inte nått optimal temperatur eller luftfuktighet och temperatur, men det kommer att ordna sig efter ett tag. När allt har satt sig finns alla möjligheter att skapa en så trivsam miljö som möjligt i din jordkällare.

Dina arkitekter i Stockholm!
9 Aug 2022