Arkitektritning - så föds en idé

En arkitektonisk idé, hur föds den egentligen? Ja, det första man kan säga är väl att den definitivt inte föds ur luften eller som ett resultat av någon form av gudomlig inspiration. Som med alla idéer som ska kunna förverkligas ligger oftast hårt arbete och planering bakom. Dock är ju goda idéer det som skiljer ut riktigt bra arkitektur från resten, så hur kommer man åt dem?

Förutsättningar

Till en början handlar det om att skapa förutsättningar och ramar för fantasin att frodas i. När man som arkitekt får i uppdrag att rita exempelvis ett bostadshus måste man först titta på miljön där huset ska byggas. Hur ser marken ut, är området tätbebyggt eller naturnära? Hur ser omgivande bebyggelse ut, finns det någon särskild stil som präglar husen? Som arkitekt gäller det att kunna sin kulturhistoria och att man har eller skaffar sig lokalkännedom om platsen där byggnaden ska uppföras.

arkitektritning och arkitekt

Naturförhållanden som väderstreck, sjöutsikt eller närhet till skog ger annan värdefull information om hur huset kan planeras, vad man kan utnyttja och vad som bör undvikas.

Kunden

Vem kunden är och hur deras visioner om huset ser ut är väl kanske det viktigaste av allt. Ju mer en arkitekt vet om uppdragsgivaren och hans eller hennes önskemål, drömmar och egna idéer desto bättre. Som kund ska man aldrig känna sig rädd för att komma med förslag eller berätta om sina förhoppningar på huset av rädsla för att det ska låta orealistiskt eller dumt. Som vi ser det är det kundens jobb att drömma och vårt jobb som arkitekter att förverkliga dessa drömmar.

Ju mer av skisser, bilder och beskrivningar vi får in av kunden desto närmare kommer vi en förståelse för vad kunden vill ha. Sedan gäller det förstås att hitta det där speciella som kunden kanske inte ens vet om att den vill ha.

Budgeten 

Innan man låter skaparglöden ta överhanden behöver man så klart också låta budgeten sätta gränser. Vilket material och vilka byggnadstekniker som kan användas styrs så klart till stor del av pengar. Det går att göra mycket med en begränsad budget, till en viss del kan det till och med vara inspirerande med ekonomiska ramar; att utgå från det man har blivit given är ett klassiskt sätt att få inspiration.

Det oväntade

Som med allt annat skapande gäller förstås inom arkitekturen att det finns regler och beprövade metoder att förhålla sig till. Vissa regler bör man alltid följa, vissa kan brytas om man vet vad man gör och det är välmotiverat. Nu talar vi naturligtvis inte om byggregler och dylikt utan regler på ett mer estetiskt plan. Det är i gränslandet mellan det beprövade, konventionella och det oprövade som de spännande idéerna finns.

I och utanför boxen

En god idé är alltså inget som bara uppkommer, utan något som måste jobbas fram. När man vänder sig till en arkitekt för att få hjälp att rita sitt hus ska man känna att man är i trygga händer när det gäller budget och funktion, men även att man kan förvänta sig det där lilla extra som gör att man faktiskt förälskar sig i ett hus. 

På Kask Arkitekter låter vi kunskap och inspiration gå hand i hand när vi ritar våra hus. Vi vet när det är läge att gå utanför boxen och när man behöver tänka praktiskt i första hand. Vi är vana att ställas inför tekniska utmaningar och att lösa dem på ett estetiskt tilltalande vis. Titta gärna igenom våra tidigare projekt, och kontakta oss om du har några frågor eller vill ha hjälp med ett byggnadsprojekt.

Dina arkitekter i Stockholm!
29 Nov 2017