Anlita en arkitekt vid ombyggnad

En ombyggnad är en bra lösning för dig som trivs i området där du bor, men bor i ett hus du önskar vore lite annorlunda. Kanske handlar det om planlösning, att rummen disponerades lite annorlunda. Eller så vill du ha någonting som du saknar, till exempel plats för en bastu i källaren eller ett extra sovrum? Tycker du om ditt hus och området där du bor vill du ju såklart inte flytta bara för att huset inte helt och hållet passar dina behov. Då är det bättre att göra en ombyggnad och se till att husets fulla potential nås.

Litet eller mycket

En ombyggnad kan vara liten och handla om att ta bort eller flytta en vägg, men den kan också vara stor och påverka hela huset. För att få ut det mesta av ombyggnaden vad gäller funktion och kvalitet, och samtidigt bevara husets särprägel och känsla, gör du klokt i att anlita en arkitekt. Den största fördelen med en arkitekt är att hon eller han alltid ser till både dina behov, de tekniska aspekterna, och de estetiska.

Bevara husets känsla

När det gäller byggnation av alla slag, nybyggen, om- och tillbyggnader är det alltid viktigt att se till husets kvaliteter, och se till att behålla dem till varje pris. Visst kan man bygga om en villa från 20-talet helt och hållet för att passa en modern familj, men om det inte görs på rätt sätt kommer något att ha gått förlorat på vägen, och det som gjorde att man en gång förälskade sig i huset finns inte där längre.

Vision och budget

Det första du ska göra innan du vänder dig till en arkitekt är att göra en lista på dina önskemål. Vad vill du ha ut av ombyggnaden? Har du några speciella önskemål på hur det ska se ut? Finns det någonting som absolut ska bevaras, eller något som absolut inte får vara kvar? Ju mer specifik du är med vad du vill, desto lättare kommer arkitekten ha att få fram en lösning som du är nöjd med.

Därefter kan du göra en budget, så att både du och arkitekten vet hur mycket ombyggnaden får kosta. Ta inte i så du spricker här, det är mycket lättare att saker blir dyrare än man trott, än tvärtom. Se till att ha en buffert. Arkitekten strävar naturligtvis efter att göra allt på det mest ekonomiska sättet, men samtidigt har ni båda en önskan om att det ska bli så bra som möjligt, vilket oftast inte tillåter för många snäva kurvor.

Arkitektens roll

Vänd dig sedan till en arkitekt och presentera ditt förslag. Var så tydlig som möjligt och se även till att få svar på sånt du undrar över. Det kan ta en eller ett par veckor för en arkitekt att skissa på en ombyggnad. Ju mer tid man lägger ner på att studera huset, omgivningarna, detaljplanen för området, prata med byggnadsnämnden, desto större chans att slutresultatet blir bra. När arkitekten presenterat ett förslag är det naturligtvis öppet för diskussion. Är det något du inte är nöjd med ska du berätta det. Det tar oftast några omgångar fram och tillbaka innan både kund och arkitekt är nöjda med ett förslag.

Nästa steg är att söka bygglov, om det behövs. Om ombyggnaden har någon påverkan på fasaden behövs i regel bygglov, men även strikt interiör ombyggnad kan behöva bygglov, beroende på vad som står i detaljplanen. Arkitekten sammanställer de ritningar och annat material som behövs och hjälper dig att skicka in en korrekt bygglovsansökan. En arkitekt kan även hjälpa till med att anlita en byggfirma till projektet, samt agera kvalitetsansvarig eller i annan roll under projektet.

Ta hjälp av en arkitekt vid din ombyggnad, så säkerställer du att ditt hus får den behandling det förtjänar.

Dina arkitekter i Stockholm!
9 Feb 2018