Alternativa fasadmaterial kan ha fördelar

Finns det egentligen några alternativa fasadmaterial som är värda att prova? Trä, tegel och puts är idag vanligast, vad är alternativen?

Vi svenskar har en förkärlek till trä som material och detta genomsyrar allt från hur vi bygger våra hus till hur det sedan ser ut inuti dem gällande exempelvis möbler. Ser man till fasader så är trä - tillsammans med puts - det överlägset mest populära valet. Frågan är om det finns några alternativa fasadmaterial?

Trä som fasadmaterial

Trä är vackert, relativt billigt och det är funktionellt. Dessutom så är det enkelt att bygga med och det är ett tacksamt material att arbeta med. Men, det har även nackdelar. Den stora nackdelen ligger i att det kräver omsorg. En träfasad kommer att behöva ses över med jämna mellanrum och man måste vara beredd på att slipa, putsa och måla om efter tid. En fasad är - tillsammans med taket - det som tar emot mest stryk av naturen. Trä drar åt sig fukt och vatten; något som innebär risk för röta, mögel och fuktskador. Därav vikten av ett korrekt underhåll.

Rent generellt så kan man även se att den nya generationens hus- och villaägare inte är beredda att göra detta. Man vill - till skillnad mot den äldre generationen - inte offra de timmar som krävs för underhåll. I synnerhet inte då dessa obönhörligen sker under sommaren då man är ledig och vill göra annat.

Fasad av puts

Puts är ett annat fasadmaterial som kräver mindre underhåll än trä, men som trots allt också kommer att behöva ses över och korrigeras med viss regelbundenhet. Vid en putsad fasad ska man framförallt vara vaksam på sprickor som okorrigerade kan leda till frostsprängningar. En nackdel med puts är att underhåll ofta kräver professionell hjälp. Något som alltså kan bära en relativt hög kostnad.

Tegelfasad

Som ett tredje alternativ kan vi även nämna tegelfasad vars fördelar är extremt stora om man ser till att A) det är i stort sett underhållsfritt B) det är relativt billigt och C) är lätt att bygga på de populära gjutna grunder vi svenskar ofta väljer. Ett litet frågetecken kring varför tegel inte ökat i popularitet med detta i åtanke kan sättas upp.

Exempel på några alternativa fasadmaterial

Vilka andra fasadmaterial finns det då - och vilka av dessa håller, så att säga, måttet både funktionellt och estetiskt? Vi radar upp några av dessa och tittar närmare på olika för- och nackdelar, men innan dess ska vi peka på två stycken viktiga saker som löper som en röd tråd mellan de alternativa fasadmaterialen: Luftspalt och tvåstegstätning.

Idag vill många ha underhållsfria hus och där man slipper jobb med att reparera fasaden. För att detta ska kunna bli en möjlighet så krävs det att man säkerställer att bygger sker med en tvåstegstätning samt en luftspalt.

Skulle vatten, snö eller fukt leta sig in bakom fasadmaterial så kommer fuktspalten att dränera bort detta. Rådet är att man är uppmärksam på detta. Att tvåstegstäta bär en marginell kostnad och det handlar om en rejäl investering sett till livslängden man ger sitt hus. Kompromissa aldrig med detta!

Tre populära alternativ att titta närmare på

Här följer genomgången av de alternativa fasadmaterial som är extra intressanta:

  • Skiffer. Skiffer är ett material som blivit populärt att använda i Sverige. Det har sedan länge använts flitigt i övriga delar av Europa och även i Nordamerika. Fördelarna är att skiffer inte kräver något egentligt underhåll och att det håller sin färg oavsett väderlek. En fasad i skiffer är sig lik - år ut och år in.

    Det man ska tänka på är att skiffer kommer i olika kvaliteter. Rådet är att välja en säker leverantör och återförsäljare. Det finns tyvärr exempel på där privatpersoner velat göra det stora klippet, beställt skiffer från Kina och sedan upptäckt att materialet inte klarar av vår nordiska vinter. Kostnaden ligger på runt 425 kronor per kvadratmeter.

  • PVC. Ser man till fönster så har PVC tagit en stor del av marknaden. Samma utveckling kommer säkerligen även att synas vad gäller fasader. PVC går numera att få som träimitation. På längre håll kan ingen se att det handlar om plast snarare än trä och inte ens på nära håll så märks det någon extrem skillnad.

    PVC är rakt igenom underhållsfritt och det enda som krävs är att man tvättar det med jämna mellanrum. I USA så har det länge varit ett givet val - ungefär 30 % av villorna där har fasader av PVC - och nu börjar utvecklingen synas även här ochi övriga Europa. Då utvecklingen gjort att dagens PVC även klarar vårt klimat - kalla vintrar och varma somrar med snabba omslag - så finns det inga egentliga nackdelar. Priset är dessutom humant och ligger på ungefär 250 kronor/kvm. Ett bra val.

  • Fibercement. Nästa stora fasadmaterial? Mycket tyder på att fibercement kommer att vara ett extremt populärt material. Det är hållbart, det är estetiskt tilltalande, det är motståndskraftigt mot både röta och brand och det är ytterst prisvärt - ungefär 250 kronor/kvm.

    Idag ser man att både privatpersoner och arkitekter väljer fibercement i samband med att de ska bygga villor och andra typer av hus. Då man dessutom kan välja olika strukturer samt förändra genom att exempelvis måla om så finns ytterligare fördelar att dra nytta av. Fibercement är en väldigt, väldigt bra lösning för dig som söker ett snyggt, funktionellt och underhållsfritt fasadmaterial.

Liknande artiklar

Arkitektritad vindsvåning - från råvind till drömlägenhet

Landskapsarkitekt för villatomt

Arkitektritat eller kataloghus?

Din arkitekt i Stockholm
1 Oct 2020