Arkitektritad vindsvåning - från råvind till drömlägenhet

Är du intresserad av att veta mer om en arkitektritad vindsvåning? Hur man med relativt enkla medel kan förvandla en råvind till ett lyxboende?

Konvertering av råvind till vindsvåning

Det finns flertalet BRF:er och fastighetsägare som ser ett värde i att förvandla sin vind från ett praktiskt ställe för allehanda förvaring till en renodlad bostad. Detta då en vindsvåning är väldigt attraktiv för försäljning och dels då en så kallad råvindskonvertering avsevärt kan höja värdet på fastigheten i fråga.

Det hela är egentligen ganska logiskt. Visst, att ha en råvind är praktiskt för de boende sett till förvaringen - men ser man till vilken enorm potential som ofta gömmer sig på en råvind så är det ett ganska lätt beslut att ta.

Att genomföra en råvindskonvertering och därigenom skapa en- eller flera vindsbostäder innebär många miljoner som går in i föreningen, något som ofta leder till en sänkt boendekostnad för medlemmarna. Just denna detalj fungerar ofta som ett bra argument. Ställer man minskad förvaring mot lägre hyra - ja, då valet ganska givet, för de flesta.

ljus vindsvåning

Det krävs ett bygglov för att konvertera råvind

Om vi ska exemplifiera hur en vindskonvertering kan te sig så kan vi säga att din bostadsrättsförening  på Östermalm i Stockholm klubbat igenom ett beslut där samtliga medlemmar röstat igenom förslaget. Det utgör då själva startskottet.

Som nummer två i processen skulle vi säga att det smidigaste alternativet är att anlita en arkitekt som - mot en fast summa - designar, upprättar bygglovsritningar och leder projektet från start till mål. Här bibehåller ni som förening kontroll och får insyn i arbetet, men med mindre risker inblandade och med mindre ansträngning och engagemang.

Den arkitekt ni anlitar är den som ansöker om bygglov (något som krävs) och den som sköter allt praktiskt runt omkring - anlitar en kontrollansvarig, medverkar vid tekniska samråd, kontroller och besiktningar - och som, framförallt, ger ett så attraktivt slutresultat som möjligt.

Välj rätt arkitekt för er vindsvåning

Det avgörande, enligt oss, är att anlita en arkitekt som har erfarenhet och kunskap för att kunna konvertera er råvind på ett så estetiskt tilltalande sätt som möjligt - inom er budget. En arkitektritad vindsvåning ska innebära ett lyft för föreningens ekonomi och det innebär att allt måste vara planerat in i minsta detalj.

Den arkitekt ni anlitar ska kunna göra en ritning där dels utformningen av råvinden och den blivande vindsvåningen ska vara tillräckligt attraktiv för en köpare att slå till på - dels så kan även val av material, val av interiör och val av exempelvis isolering vara inom rimlighetens gränser rent ekonomiskt.

Och: den framtida bostaden ska naturligtvis gå att bo i också; det får inte vara dragit, det får inte vara för varmt eller kallt - hur gör ni med trappor, finns en brandplan och så vidare. Kort sagt: ju mer tid ni lägger på att hitta en erfaren arkitekt - desto mer får ni för era pengar och desto bättre resultat får ni. Vi tänkte påvisa några viktiga punkter som kan underlätta ert val:

  • Referensobjekt: Det är er till gagn om ni kan se- och jämföra de tidigare arbeten som arkitekten varit involverad i mot er eget. Har denne genomfört exempelvis en råvindskonvertering i en fastighet i Vasastan som har liknande förutsättningar som er så är det en klar fördel. Kontakta då även den BRF:en för ytterligare en breddning av bilden.

  • Yrkestitel: SAR/MSA är de skyddade yrkestitlar som visar att arkitekten är utbildad i arkitektur och medlem i Sveriges Arkitekter - en branschorganisation. Utöver ett medlemskap i nämnda branschorganisation så har personen i fråga också minst två års yrkesverksamhet. En klar trygghet och ett måste, enligt oss.

  • Totalservice:Den arkitekt ni anlitar bör vara med er från start till mål - från bygglovsansökan, planering, uppföljning och till den slutliga besiktningen.

  • Förtroende: Det kan vara en stor fördel om ni känner att den arkitekt ni anlitar är en trygg person. Med detta menar vi att ni kommer att befinna er på en gemensam resa där en del fartgupp kan förekomma - arkitekten ska kunna hjälpa er, komma med råd, hitta alternativa lösningar (om så krävs) samt informera er genom hela projektet. Kort och gott: vara en trygg punkt i er planerade råvindskonvertering.

 

Dina arkitekter i Stockholm!
24 Nov 2020