Rådfråga en arkitekt innan en större renovering

De flesta som ger sig in i ett större renoveringsprojekt har en ganska tydlig bild av hur det färdiga resultatet ska bli. Tyvärr så har man sällan en tydlig väg framstakad till detta mål och det är också en stor anledning till varför man ser att renoveringsprojekt ofta tappar i fart. Det som är roligt och spännande till en början blir en belastning ju längre projektet fortlöper. Av den enkla anledningen att man stöter på problem som dels är svåra att lösa och dels också gör att budgeten sticker iväg. Därför bör man rådfråga en arkitekt innan en större renovering.

Lägre kostnad än vad många tror

Kostnaden för en arkitekt är den stora anledningen till varför många väljer bort tjänsten. En kostnad som dessutom bygger på på förutfattade meningar där man tar för givet att det handlar om stora summor. Riktigt så är det inte. Om man ska dra en procentsats mellan tummen och pekfingret för hur mycket hjälpen av en arkitekt egentligen kostar så handlar det om ungefär 4-10% av den totala byggkostnaden. Detta naturligtvis beroende på projektets omfattning, typ av projekt, vilken arkitekt man anlitar samt i vilken grad denna involveras.

"För att enbart rådfråga och få förslag om lösningar och alternativa förslag så vågar vi påstå att kostnaden är blygsam och betydligt lägre än vad många tar för givet. Det viktiga är att du får väldigt mycket valuta för pengarna också."

En arkitekt ser till helheten

Om vi snabbt ger en bild av vad du som kund kan förvänta dig av en arkitekt så kan följande punkter ge lite mer fördjupning och förståelse kring varför vi rekommenderar en mer professionell lösning och hjälp.

  • Det första mötet. Ett första möte på plats brukar ta ungefär tre timmar. Under denna tid så hinner arkitekten gå igenom renoveringen, spåna kring olika materialval och bygglösningar, höra om era förväntningar och lägga upp en strategi och plan som ligger så nära ert mål som möjligt. Här brukar kameran vara ett gångbart verktyg. Arkitekten fotograferar rummet/huset ur alla möjliga vinklar och ser samtidigt till en större helhet. Hur ser exempelvis grannens hus ut, var ligger solen och hur kan man integrera nytt material utan att det gamla ser slitet och trist ut; är det möjligt att bevara vissa partier och därigenom få en mer genuin plats?

  • Skisser och bygglov. Steg två sker på arkitektens kontor där han/hon börjar arbeta fram en skiss och en modell över vad som är gångbart. Detta sker antingen för hand (många arkitekter är fantastiska tecknare) eller via 3-D-program i datorn. Allting behandlas; arkitektoniska lösningar, material, hållbarhet kontra tyngd, färger, bärande delar etc. Viktigt att påpeka är att denna första skiss också - i de flesta fall - är anpassad gentemot byggregler och med en tanke på bygglovsansökan.

    Många är de som stött på patrull i form av nitiska tjänstemän inom Byggnadsnämnden och där bygglovet inte blir beviljat. Rådfrågar man och anlitar en arkitekt så tar denna fram en ritning som ofta utgår efter de angivna regler som finns samt efter hur exempelvis området i stort är uppbyggt. Detta minimerar risken för avslag. Hela tiden så sker en löpande kontakt mellan kund och arkitekt - ofta via mail - där kunden kan komma med förslag och ge sina visioner; något som sedan arkitekten på ett bättre sätt kan tillgodose. Den första skissen överensstämmer sällan med det färdiga resultatet. Det visar på en viktig sak: rätt arkitekt har högt i tak och låter den öppna kommunikationen vara på vid gavel. Den egna viljan åsidosätts till förmån för kundens smak och visioner.

  • Kontakt med byggföretaget: Beroende på om du vill låta din arkitekt vara med från start till mål så är den här punkten mer eller mindre relevant. Om du anlitar arkitekten genom hela projektet så kommer han/hon att vara en länk mellan dig och byggfirman; en länk som ser till att allting följs och blir utfört på ett korrekt sätt. Frågar du byggföretaget så kommer dessa sannerligen att beskriva arkitekten som en jobbig jäkel. Ges en sådan beskrivning så kan du vara nöjd som kund: det är ett tecken på att allting sker enligt vad ni kommit överens om. Här ser du också arkitektens storhet: en förmåga att kombinera estetik och teknik utan att kostnaderna skenar iväg.
Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!
13 Aug 2018