Hur fungerar en arkitekttävling?

En arkitekttävling är ett sätt att få fram en optimal byggnadslösning. Många kända byggnader i Sverige har börjat med en arkitekttävling.

När utlyser man en arkitekttävling?

När en kommun eller en privat aktör vill markera att ett projekt verkligen har stor betydelse för sin omgivning är det vanligt att man utlyser en arkitekttävling. Många kända byggnadsprojekt har blivit till genom arkitekttävlingar, där det vinnande förslaget byggts. Ett exempel är den pågående omdaningen av Slussenområdet i Stockholm. Storleken på projekten kan variera mellan små tillbyggnader till planering av helt nya stadsdelar.

”En arkitekttävling är ett sätt för beställaren att få fram den optimala lösningen för ett speciellt byggprojekt. För arkitekter kan en tävling vara ett sätt att få erfarenhet, utveckla sina färdigheter och göra sitt allra bästa i en konkurrenssituation”

Det finns olika typer av arkitekttävlingar, dels sådana som är helt öppna men också tävlingar där en mindre grupp arkitekter bjudits in. Ytterst är en arkitekttävling ett sätt för beställaren att få fram den optimala lösningen för ett speciellt byggprojekt utifrån vissa givna förutsättningar. För arkitekter kan en tävling vara ett sätt att få erfarenhet, utveckla sina färdigheter och göra sitt allra bästa i en konkurrenssituation. Att vinna en arkitekttävling kan vara ett sätt för en nystartad arkitektbyrå att slå igenom och vinna erkännande.

Att kunna välja det bästa

När en ny byggnad eller ett nytt område ska formges, finns egentligen hur många möjligheter som helst. En kommun eller en byggherre som ska inleda ett projekt har oftast en rad parametrar att utgå ifrån, som omkringliggande byggnader eller natur, budget och tillgänglighet, men hur allt ska formges saknar man kompetensen att besluta.

Genom att utlysa en arkitekttävling får man in en rad förslag och kan utifrån sina preferenser ta fram det förslag som de tycker har bäst förutsättningar att bli bra. Det vinnande förslaget i en tävling blir oftast, men inte alltid, det förslag som sedan byggs. Dock brukar det ursprungliga vinnande förslaget nästan alltid genomgå en hel del förändringar på grund av överklaganden, strikt budget och så vidare.

Olika typer av arkitekttävlingar

Här är några exempel på vanliga typer av arkitekttävlingar. Tävlingarna kan dels vara öppna för alla arkitekter som vill vara med, så kallad allmän tävling, eller riktade till en mindre grupp utvalda arkitekter, vilket kallas inbjuden tävling.

  • Projekttävling
    Den kanske vanligaste typen av arkitekttävling, där arkitekterna utifrån vissa givna förutsättningar tar fram förslag på hur en byggnad eller ett område ska formges. Utgångspunkten är att det vinnande förslaget ska projekteras så fort som möjligt.

  • Idétävling
    En idétävling är till för att skapa diskussion och för att få fram olika förslag på hur en plats eller byggnad ska formges. Den här typen av tävling är mer förutsättningslös än en projekttävling och det är inte säkert att något av förslagen blir verklighet.

  • Markanvisningstävling
    Vid en markanvisningstävling handlar det om vem som ska få rätten att köpa loss och bygga på ett visst markområde, och det är vanligtvis byggbolag som tävlar om att ta fram det bästa förslaget för området. Vinner gör det företag som bäst uppfyller kommunens krav på funktion, ekonomi och estetik. Vanligt när nya stadsdelar ska projekteras.

Idé, design och genomgörande – din arkitekt i Stockholm
9 Feb 2021