Gränser och regler för tillbyggnad av villa

Dags att bygga ut villan? Då behöver du ha koll på vilka regler som gäller för en tillbyggnad. Det finns en hel del regler och lagar och dessutom kan ett område vara skyddat av Sveriges plan- och bygglagstiftning.

Först är det viktigt att inte glömma bort att söka om bygglov. Varje kommun har en byggnadsnämnd som ska se till att byggprojekt och andra förändringar inte påverkar miljön i området på ett negativt sätt.

Bygglov för tillbyggnad är alltid ett krav

Därför måste du söka om bygglov för varje större byggprojekt – bland annat för tillbyggnader som överskrider 15 kvadratmeter.

Här är ett antal regler som du måste ta hänsyn till vid tillbyggnad av villa:

  • Vid sidan av de krav som finns i plan- och bygglagen kan även plan- och byggförordningen tillföra en del restriktioner.
  • Det gäller dessutom att följa de regler som är framarbetade av Boverket.
  • Dessutom kan byggnadsnämnden i din kommun ha ytterligare regler som gäller i just din hemkommun. Dessa går i de flesta fall att hitta i detaljplanen.
  • Om din bostad anses ha ett extra högt kulturhistoriskt värde finns det specifika regler som du måste anpassa dig efter.

Det finns en hel del regler och lagar att förhålla sig till och det är viktigt att allt blir korrekt. Om du är osäker så rekommenderar vi att du anlitar en erfaren byggnadsingenjör som kan hjälpa dig genom djungeln av lagar. En bra kontakt med byggnadsnämnden kan också vara till stor hjälp. Det är viktigt att du är påläst!

Vem har ansvaret för tillbyggnaden?

Den som är ytterst ansvarig för ett byggprojekt är alltid byggherren, det vill säga du som ska bygga ut ditt hus. Detta gäller oavsett om du är ägare till huset eller inte och oavsett om du gör arbetet själv eller har anlitat en byggfirma. Du måste se till att alla lagar och regler följs under arbetets gång.

Det finns tekniska lagar och krav kring byggen, samt miljömässiga. De miljömässiga avser både arbetsmiljö och säkerhet samt husets fysiska omgivningar. Här ansvarar du för att alla lagar och krav uppfylls.

Hållfasthet och bärkraftighet viktiga faktorer

De tekniska kraven handlar om bland annat hållfasthet och bärkraftighet. Detta innebär att en byggherre måste utföra säkerhetsbesiktningar under arbetets gång. Det är viktigt att se till att den fackmässigt utförda ritningen följs till punkt och pricka.

Byggnadsnämnden kan i vissa fall även kräva ett det finns en kontrollplan. Denna specificerar hur de ovan nämnda kontrollerna ska utföras. Det är byggherrens ansvar att planen följs.

Säkerheten är självklart oerhört viktig i samband med alla byggen. Stabila och säkra ställningar, korrekt och korrekta säkerhetsföreskrifter är mycket viktigt. Du som byggherre är ansvarig om olyckan skulle vara framme. Det är även du som har ansvaret för att teckna en passande försäkring för projektet. 

Dina arkitekter i Stockholm!
4 Oct 2021