Frågor och svar om att anlita arkitekt

En arkitekt har många speciella yrkeskompetenser som är relevanta inom ett flertal olika sammanhang. Men hur kan du dra nytta av en arkitekt om du ska bygga nytt eller bygga om? Här är några frågor och svar om detta.

 

Fråga: Vad kan en arkitekt hjälpa mig med?

Svar: En arkitekt kan hjälpa dig med idéer och lösningar vid alla möjliga olika behov: mindre inredningsprojekt, större ombyggnader, nybyggnationer av till exempel Attefallshus eller varför inte planering av trädgårdsanläggningar. En arkitekt kan leverera lyckade och väl genomtänkta planer som resulterar i exempelvis ritningar till ett bygglov, byggspecifikationer eller bara skisser på hur man ska planera en trädgård eller en offentlig eller privat lekplats.

Fråga: Hur går jag tillväga för att hitta rätt arkitekt?

Viktigt är man väljer arkitekt som har specialkompetens och erfarenhet när det handlar om byggprojekt som är likvärdiga med det du planerar att genomföra. Hör av med vänner efter referenser hos vänner och bekanta. Sveriges arkitekter har även en populär och effektiv söktjänst som heter Anlita arkitekt. Du bör även kontrollera att din arkitekt har en så kallad konsultansvarsförsäkring.

Fråga: Hur förbereder man sig inför första mötet med en arkitekt?

Svar: Vi rekommenderar att du redan från början har klart med en enklare kravspecifikation. I den ska det ingå några grundläggande inriktningar: Vad vill du uppnå med byggprojektet? Hur ser ditt nuvarande och framtida liv ut och vilka funktioner är viktigast för din trivsel? Hur stor är budgeten, vad har du råd med? Första mötet är oftast viktigt för att du ska kunna hitta en arkitekt som du känner förtroende för.

Fråga: Hur sätter man upp ett avtal med en arkitekt?

Svar: Som sagt, först och främst är det av största vikt att specificera vad uppdraget ska innefatta och vad det får kosta. Gör detta i god tid innan arbetet påbörjas! Ett bra och tydligt avtal är en förutsättning för ett lyckat samarbete. Be om en uppdragsbekräftelse där omfattning, tidsplan och formen för ersättning är tydligt angiven. Standardavtalet för den svenska marknaden kallas ABK 09. Stirra dig inte blind på advokatarvodet. Det du eventuellt sparar på kort sikt kan du förlora på längre sikt om du anlitar en billigare men mindre kompetent arkitekt. Se denna kostnad som en del av byggets totalkostnad.

Allt du kan önska dig av en arkitekt kan du hitta hos oss: arkitekt Stockholm. 

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!
11 Jun 2018