Byggtrender 2019

Trots att 2019 ser ut att bli ett mer återhållet år för byggbranschen byggs det fortfarande friskt, både i Stockholm och i resten av landet. Bara i Stockholm planeras över tiotusen bostäder att byggas, och även om det är en minskning mot 2017 och 2018 är det ändå ett tecken på att vi lever i en tid då vår stad växer så det knakar.

”Vi tar här en närmare titt på de tydligaste trenderna för 2019 och vilka fördelar och eventuella risker som finns med dem”

De trender som framför allt kan skönjas inför 2019 är att byggandet av exklusiva bostäder fortsätter, samt att det satsas mer på ekoboende, det vill säga miljövänliga hus. IT är ett annat område. IT håller på att bli en integrerad del av svensk boendestandard, med fiber indraget redan vid byggandet samt att bostäderna redan är förberedda med infrastruktur för så kallad Internet of Things. En annan stor trend 2019 är stora glaspartier och fönster. Vi tar här en närmare titt på dessa trender och vilka fördelar och eventuella risker som finns med dem.

Exklusiva bostäder som kostar mycket att bygga och köpa

Trenden mot att bygga exklusivt fortsätter, vilket gör att de nya bostäderna blir dyra. Det gäller både bostadsrätter som hyreshus. Sverige har haft svårt att ta fram en bra modell för husbyggande som satsar på bostäder för mindre bemedlade. Man är generellt rädd för att satsa på så kallad social housing, som ju är mycket vanligt i resten av Europa. Social housing innebär att man bygger bostäder med enklare standard, som blir billigare både att bygga och köpa. Man är ofta från politikerhåll i Sverige rädd att dessa typer av bostäder ska vara stigmatiserande, och resultatet blir att man inte alls bygger bostäder som låginkomsttagare kan ha råd med.

Det finns en förhoppning att de dyrare nybyggena ska ge plats i äldre bostäder som då kan komma att sjunka i pris. Och en viss nedgång eller åtminstone avstannande i bostadspriserna har också setts. Dock är det fortfarande i princip omöjligt att förvärva en bostad i Stockholm om man inte är två heltidsarbetande personer i hushållet och båda har bra lön och dessutom ett rejält sparkapital att lägga som insats.

Eko – miljövänliga hus

Hus med en låg energiåtgång är en stor trend just nu. Mycket tid läggs på att planera isolering och hur huset ska värmas upp. Många nybyggda hus får solceller monterade på taket, vilket görs till en naturlig del av energiförsörjningen. Gröna tak är en annan trend. Gröna tak, ofta täckta med sedum, gör att koldioxidhalterna i luften minskar och borgar för en renare bostadsmiljö.

Ofta har nybyggda hus även ett förberett system för återvinning av plast, metall och papper, vilket gör det lättare för de boende att återvinna. Garage och parkeringsplatser får inte sällan laddstationer för elbilar.

Digitala hem

Nya bostäder har ofta långt fler elinstallationer än tidigare. Fler uttag i varje rum är ett krav från en tekniktörstande befolkning. IT är också en integrerad del av bostaden redan när den första ägaren eller hyresgästen flyttar in. System för inomhusklimat kan styras med en pekskärm i hallen och ventilation och ljusinsläpp är till stor del automatiserade. Sakernas internet, IoT, gör att morgonkaffet kan sättas på med ett tryck på mobilen redan innan man stigit upp ur sängen, och inhandlingslistan fylls på automatiskt när kylen märker att det håller på att ta slut på mjölk.

digitala hem

En potentiell risk med allt detta är dock att bostäderna riskerar att bli brandfarliga om planering och projektering inte görs noggrant och i god tid innan byggstart. Om lösningar ska skapas av en enskild elektriker på plats är det stor risk att det blir fel.

Större fönster

Stora fönster och glaspartier har länge varit en trend inom bostadsbyggandet, och inget tyder på att den kommer att avta. Nya fönster är betydligt bättre på att isolera, vilket gör att de kan göras större utan att huset förlorar eller släpper in för mycket värme eller kyla. Det är inte ovanligt att man sätter in våningshöga fönster i till exempel vardagsrum.

Analys och kritik viktigt vid projektering

När man använder sig av nya tekniker, eller vill hoppa på trender som kommer stort, är det viktigt att man inte följer med blint utan sätter sig ner och gör en noggrann analys av hur det ska göras på bästa sätt. Detta gäller alla från arkitekten till entreprenören och den enskilde hantverkaren. Som ovan nämnts kan en elinstallation som fått lösas på plats i värsta fall leda till en brandfarlig bostad, och nya fönstertyper kan till exempel leda till fuktskador om de inte installeras rätt.

I god tid innan bygget krävs alltså noggranna detaljplaner för alla moment av bygget, för att säkerställa att bostaden inte bara följer trenderna utan även blir säker ut byggnadsteknisk synpunkt.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!
9 Jan 2019