Bostadsbyggandet minskar 2019

Efter flera år av intensivt byggande, både i Stockholm och resten av landet, börjar byggbranchen nu dra i nödbromsen. Inför 2019 spår många experter att byggandet kommer att minska. Vissa, som det statliga Boverket, tror på en ganska mild inbromsning medan andra, som företrädare för banker och byggbolag, tror att byggandet kan minska drastiskt.

”Framför allt är det byggandet av bostadsrätter som kommer att minska, och anledningen är förstås den avstannande prisutvecklingen”

Precis hur det blir vet vi först i efterhand, men att det blir en minskning verkar de flesta vara överens om. Framför allt är det byggandet av bostadsrätter som kommer att minska, och anledningen är förstås den avstannande prisutvecklingen på bostadsrätter de senaste åren, som orsakats av amorteringskrav och att räntorna nu börjat höjas.

Svårt att bygga billigare enligt byggbolagen

Något som många menar skulle kunna sätta fart på bostadsbyggandet igen är om det byggdes billigare bostäder. Byggbolagen menar dock att det finns för många krav på byggande i Sverige för att det skulle vara möjligt att bygga billigare. Energi- och miljökrav är mycket hårt ställda och dessutom finns det berömda kravet att alla nya bostäder som byggs i Sverige ska vara tillgängliga för alla, ett krav som fått mycket kritik och som många menar komplicerar och fördyrar byggandet avsevärt.

Kommer även byggandet av hyresrätter att stanna av?

Boverket tror att byggandet av hyresrätter kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som de senaste åren, men företrädare för byggbranschen tror på en nedgång även där. Det har blivit dyrare att ta lån för att bygga bostäder och det kommer att påverka alla områden av branschen, och att bygga bostäder är långt ifrån en så god investering som det varit tidigare. Då man de senaste åren nästan kunnat vara säker på en god vinst vid byggandet av hyresrätter är det nu en mer osäker affär.

Svårare att låna pengar till bostadsbyggande

Tidigare har det krävts att ett byggbolag har tecknat avtal för 50% av bostäderna i ett hus innan bankerna har beviljat lån, numera kräver de flesta bankerna beläggning på 80% av bostäderna för att ett lån ska godkännas. Anledningen är förstås de stora svårigheter som byggbolagen haft med att sälja färdigproducerade lägenheter. Under den stora byggboomen, vars bostäder började byggas innan det att bostadsmarknaden nästan helt stannade av 2017, byggdes många och dyra lägenheter som sedan inte gick att sälja. Många byggbolag gick i konkurs eller blev uppköpta, en utveckling som många tror kommer att fortsätta under 2019.

Ser ändå bättre ut än för tio år sedan

Trots att bostadsbyggandet minskar, byggs det ändå betydligt mer nu än för tio år sedan. Politikerna har bestämt sig för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm och blir utmaningarna för svåra för byggbolagen och bostäderna för dyra för befolkningen så kan vi förvänta oss åtgärder på några års sikt. Men som det ser ut nu kan 2019 bli ett tufft år för byggbranschen, där man måste ställa om till en ny verklighet. Många boende kommer att avvakta med att sälja och köpa, och framför allt att köpa dyrt och nyproducerat kommer att sitta långt inne hos många. En del konkurser och sammanslagningar kommer vi att få se under perioden då byggbranschen revitaliserar sig själv.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!
25 Jan 2019