Arkitektur nu, då och i framtiden

Arkitektyrket har stor betydelse på många plan, i dåtid, nutid och framtid. Här berättar vi mer om vad det innebär att vara arkitekt i ett större sammanhang.

 

Arkitektur påverkar oss på alla möjliga sätt. Vissa byggnader ger oss en känsla av vördnad, andra ger oss möjlighet till tankar och drömmar, vissa är mest irriterande och provocerar vårt estetiska sinne. 

Men en sak är säker, byggnader är ett stort avtryck, det kanske största vi människor lämnar till framtiden. Från pyramiderna i Giza till Burj Khalifa i Dubai är historiska och nutida exempel på arkitektur som märks.

En brygga mellan kultur och byggnadsteknik

Arkitektur är en brygga mellan kultur och byggnadsteknik, ämnet som sammanfogar vision om det moderna med ett praktiskt utförande.

Arkitektur är även politik, det är lätt att glömma. Det måste finnas en medveten tanke om hur våra offentliga och privata rum ska se ut. Man kan både öppna upp för och stänga in människor med arkitektur. Människor påverkas av hur vår omgivande miljö ser ut och därför är det viktigt att vi bor i en miljö som är avsedd att tjäna oss, men den kan även användas för att kuva befolkningen, se bara på Nazi-Tyskland eller Nordkorea.

Miljötanken allt viktigare

Det är viktigt att det finns en tanke när arkitekter ska utforma våra moderna miljöer. Från statens sida är det viktigt med långsiktiga satsningar, men det är lätt att de ersätts av ekonomiskt tänkande. I Spanien exempelvis har man satsat på storskalig, ”skrytig” arkitektur från kända advokatfirmor, men följden att man idag står med mycket tomma lokaler med höga kostnader för underhåll.

Hur ska man se på framtiden när det handlar om arkitektur? Miljön är självklart en bra startpunkt, dagens arkitektur har mycket mer fokus på dessa frågor. Det handlar om hela processen, från vilket material man väljer att bygga med och att de klarar sig utan mycket underhåll. Klimatkompenserande i form av exempelvis hängande trädgårdar, minimal utnyttjande av elektricitet och solceller är andra bra exempel på detta. Denna medvetenhet växer fram bland arkitekter, men drivs också på av en allt större miljömedvetenhet bland kunderna.

Bygga på höjden viktigt i storstäderna

Att bygga på höjden är en annan aspekt som kommer att bli allt vanligare. Detta är viktigt för att städerna ska kunna växa på ett hållbart sätt. Satsningar på nya bostäder bör i framtiden innehålla en plan för att bostadsbyggande, arkitektur och miljötänk ska vävas ihop.

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!
5 Sep 2018