Arkitektbyråer samarbetar på större byggprojekt

I samband med att större byggprojekt ska genomföras så kan man med fördel låta olika idéer flätas samman och bilda en mer dynamisk och intressant slutprodukt. Därför är det inte ovanligt att arkitektbyråer samarbetar på större byggprojekt och där de unika egenskaper varje enskild byrå för till bordet skapar mer unika och tilltalande lösningar.

Hur kan då detta fungera? I många fall kan det finnas en tydlig misstanke om att devisen om att ju fler kockar, desto sämre soppa kan komma i spel på ett tydligt sätt. Ska man exempelvis skapa en ny stadsdel eller bygga ett nytt kvarter så kan resultatet bli väldigt spretigt om fler än en arkitektbyrå anlitas. Utöver detta kan viss prestige förekomma och där varje arkitektbyrå vill ta i från tårna och skapa monument över sin egen förträfflighet, helt i syfte att överträffa konkurrenternas.

Däri finns också nyckeln till varför det hela kan vara en god idé. Att varje enskild arkitektbyrå arbetar M E D varandra snarare än att se sig själva som konkurrenter är det som skapar det mest framgångsrika resultatet. Därför måste man också som byggherre hitta arkitektbyråer som arbetar som arkitekter ska: i syfte att skapa något som ligger i linje med beställarens visioner och som fyller en funktion - även rent estetisk - i allmänhetens intresse. Något som emellertid inte är helt enkelt.

Små delar skapar en tilltalande helhet

Den stora fördelen med att låta arkitektbyråer samarbeta vid större byggprojekt är att detta skapar en väldigt spännande helhet. Alla byråer och alla arkitekter har sina egna, unika stilar och arkitektoniska favoriter. Det kan innebära att exempelvis ett större byggprojekt där en ny stadsdel eller ett nytt kvarter ska skapas kan bli väldigt intressant då varje arkitekt ansvarar för ett eget område och skapar byggnader som bryter mot de andras lösningar.

Viktigt är dock att det ändå finns en röd tråd att följa - inte minst sett till att det ska finnas en detaljplan. Där krävs tydlighet och att varje enskild arkitektbyrå, på ett lyhört sätt, verkligen förstår vilka visioner som finns. En arkitektbyrå kan exempelvis vara specialiserad på mer klassisk arkitektur, en annan mer modern sådan medan en tredje arbetar med funktionalismen som bas. Det kan man göra - och det är också ofta tack vare detta man anlitas - men det får aldrig bli en one-man-show över det hela. De byggnader och miljöer som skapas måste harmonisera och leva i samklang med det övriga området.

Om du frågar folk i gemen så finns det ett stort intresse kring att det finns unika stadsmiljöer: man vill känna att omgivningen byter karaktär och att det finns en mix av arkitektoniska stilar. Det är det som skapar en stad och det är detta som gör att det unika - själva essensen - med varje stad i världen kan få svängrum. Detta går även att applicera till det lilla.

Varför ska ett kvarter eller en mindre stadsdel följa en strömlinje och varför ska alla byggnader se likadana ut? Mixen skapar dynamiken som i sin tur skapar trivsel. Därför är samarbeten mellan arkitektbyråer något som kan göra skillnad!

Dina arkitekter i Stockholm!
19 May 2021