Arkitekt i innerstan

Priserna på bostäder i Stockholm har stadigt ökat under en längre tid och även om man nu kan se en viss mättnad så är det ändå troligt att det även fortsatt kommer att handla om höga priser. Låt vara att dessa stabiliseras, men det handlar fortfarande om höga summor. Äger du en bostad i innerstan - Östermalm, Vasastan eller Villastaden - så är det därför väldigt troligt att du kommer att sälja den med vinst den dagen du beslutar dig för att kontakta en mäklare.

Däremot så kanske din egna ansträngning behöver vara lite större nu än för något år sedan. Då räckte det egentligen med att bida sin tid och vänta till rätt läge för att göra en stor vinst - idag så kan det komma att krävas det där lilla extra för att bostaden i fråga ska attrahera så många potentiella köpare som möjligt. Det lilla extra som kan komma från en specifik yrkesgrupp i form av en arkitekt.

"Idag så kan det komma att krävas det där lilla extra för att bostaden i fråga ska attrahera så många potentiella köpare som möjligt."

Det som en arkitekt kan göra är att förvandla din bostad till en mer attraktiv sådan och som ligger lite mer rätt i tiden. Detta gäller inte enbart för en framtida försäljning - det kan likväl handla om att öka din egen komfort och få en bättre - efter dina behov - anpassad bostad. i många fall så handlar just detta om att ändra planlösning och kanske omvandla en tre till en fyra (något som ger större vinst) eller det motsatta där en fyra förvandlas till - en mer öppen - trea (något som ofta ger ett lyft för det egna boendet; mer rymd - större kök - och så vidare).

En ny planlösning kräver goda kunskaper

Det är lätt att på förhand säga att “om vi bara river den väggen så får vi en större lägenhet och mer yta “. Riktigt så enkelt är det dock inte. del så måste man ha ett godkännande från sin styrelse och dels så måste man först och främst klargöra att det inte påverkar husets hela konstruktion. handlar det om en bärande vägg - vad finns i väggen - hur ser mina alternativ ut i övrigt?

Det vi kan säga om detta är att det i många fall kan innebära en lång process från planering till avlutat projekt och att det nästan alltid är ett bra alternativ att ha en arkitekt anlitad. dels så får man genom detta mer tyngd bakom sitt förslag. Förslaget i fråga blir mer genomtänkt, ritningarna är anpassade efter de befintliga ritningar som finns i fastigheten och det finns således ingen risk att grannar påverkas eller att fastigheten tar skada. Även sett ur ett bygglovsperspektiv - ett bygglov kan komma att krävas - så är det en fördel att anlita en arkitekt som leder arbetet.

Den största fördelen ligger dock i det rent estetiska och funktionella: anlitar du en arkitekt för att ändra din planlösning - eller din lägenhet i övrigt - så blir allt från materialval, utformning, utseende och funktion genomtänkt. Du kan se en röd tråd löpa genom hela projektet och där det färdiga resultatet blir väl integrerat i hur lägenheten i övrigt är utformad - eller fastigheten i stort.

En arkitekt har värdefulla kontakter

I övrigt så kan vi även peka på att en anlitad arkitekt - utöver sin tydliga yrkeskunskap - ofta har värdefulla kontakter som du kan dra nytta av. Det kan röra sig om allt från leverantörer till entreprenörer och i slutändan kan detta leda till ett effektivare arbete och ett bättre pris.

Vårt råd är att den arkitekt du anlitar dels har yrkesbevis i form av benämningar som - SAR/MSA - och dels också har vana av att arbeta med projekt närliggande det du planerar. Se alltid över referenser och vilka tidigare projekt arkitekten i fråga varit involverad i.

 

Dina arkitekter i Stockholm!
4 Dec 2017