Allt fler flerbostadshus byggs i trä

Trä som material har i Sverige varit ett givet val i samband med att man bygger bostäder eller utför tillbyggnader på befintliga sådana. Dels förklaras detta av att trä ett hållbart, lättarbetat, tryggt och estetiskt tilltalande material. Dels också av tillgången där vi, tack vare vår skog, har nästintill obegränsad sådan.

Det mesta av byggandet med trä som material handlar emellertid om lägre byggnader. Villor, småhus, tillbyggnader och interiöra detaljer - där är trä det givna materialet. Att bygga högre utesluter trä - där måste mer robusta material som betong, sten eller tegel användas. Trä ger, helt enkelt, inte den säkerhet och den stadga man behöver om man ska bygga ett flerbostadshus.

Eller? Faktum är att detta håller på att ändras och där man ser att fler och fler väljer att resa flerbostadshus i trä. Detta tack vare en stor teknisk utveckling där bland annat korslimmat trä skapat enorma möjligheter.

Flerbostadshus i trä ökar trivseln

Den stora utmaningen vad gäller trä och högre byggnader har alltid varit att dessa blir för lätta i vikten. Vinden kan skapa stora problem och tidigare försök har slutat med fiaskon. Trä som material vid byggnationer har legat i malpåse - fram till för några år sedan då korslimmat trä slog igenom på den breda fronten.

Korslimmat trä - kallas KL - har använts sedan början av 1990-talet och är således långt ifrån ett nytt påfund. Däremot har det kommit att utvecklats rent tekniskt och det är den utvecklingen vi idag skördar frukterna av sett till flerbostadshusen som byggs. Principen med korslimmat trä är att man använder brädor som läggs korsvis mot varandra och limmas samman till en enhet.

Detta ger en stabil lösning som har extremt många fördelar. Trä är miljövänligt och korslimmat sådant är inget undantag. Dels så handlar det om energisnål tillverkningsprocess och dels också om förhållandevis enkla transporter. Trä är dessutom förnybart och finns, som sagt i väldigt stora volymer. Där krävs emellertid också stor tanke på framtida skogsverksamhet och skötsel för att denna resurs även fortsatt ska kunna erbjuda oss dessa tillgångar.

Rent boendemässigt så skapar trä ofta levande, trivsamma bostäder som har bra isolering - både mot kyla och mot ljud - och där utsidan bidrar till en estetiskt förhöjning. Redan nu ser man att Sverige tagit ett steg mot att bygga fler flerbostadshus i trä. Ungefär 10% av alla nybyggnationer sker med korslimmat trä eller genom hybridvarianter av trä och andra material.

Världens högsta trähus ligger i Bergen

Världens högsta trähus ligger i Bergen, Norge och är 45 meter högt - med 62 lägenheter fördelat på 14 våningar. Ett annat exempel hämtar vi från Australien där man i staden Melbourne år 104 reste ett 32 meter högt flerbostadshus i trä. Detta kallas för Forté - något som betyder starkt.

Två stycken levande bevis på att det A) går att bygga höga, stabila byggnader i trä och B) att detta är framtidens material. Den tekniska utvecklingen har redan nu lett oss fram till dessa lösningar. Inte mycket tyder på att framtiden kommer att se annorlunda ut. Genom att använda trä i en större omfattning kan betong och stål så sakteliga fasas ut. Något som ger oss mer hållbara - och vackra! - städer runt om i världen.

Dina arkitekter i Stockholm!
23 Jul 2021