3D-skrivare underlättar för arkitekter

Med 3D-skrivare har förutsättningarna ändrats kraftigt inom flera branscher. Bland annat finns flera exempel på hur 3D-skrivare underlättar för arkitekter.

En del anser att 3D-skrivare är lika revolutionerande som när foton gick över från att vara analoga till digitala. Det stämmer också – i alla fall inom vissa branscher där 3D-tekniken minst sagt ändrat förutsättningarna. Det gäller exempelvis för arkitekter som kan visa sina kunder en 3D-ritning av det som sedan ska byggas. Därmed kan man få en helt annan känsla för den annars, platta ritningen.

Flera arkitekter har redan tagit steget och erbjuder idag avancerade 3D-ritningar. Detta då denna teknik ger flera fördelar.

För det första handlar det om säkerheten och tydligheten. En bild kan lätt manipuleras och skapa en känsla som inte är helt korrekt. Även om man ritar i 3D och bilden kan snurras på bildskärmen så skapas ändå inte samma känsla och tydlighet som när man håller i modellen och kan vrida och se på den från flera olika håll.

Ökar utbud och möjligheter

En annan stor fördel är att 3D-skrivaren ökar utbudet och möjligheterna för arkitekterna att skapa, helt efter eget tycke. Man blir inte beroende av vilka byggnadsdelar som underleverantörerna kan leverera utan kan skapa egna element exakt efter det behov som finns. Visserligen till högre kostnad än vid stora produktioner men när möjligheten finns öppnas helt nya vägar.

Lätt att skapa överskådlighet och flytta om

Ett ytterligare exempel på hur 3D-skrivarna har skapat nya förutsättningar är hur små städer byggs upp inför stadsplanering. En hel stadsdel kan relativt snabbt byggas upp och arkitekterna kan testa med att ställa olika slags hus på olika ställen, dra vägar osv för att se hur det skulle bli. Man flyttar helt enkelt ut det digitala till arbetsbordet med 3D-modeller. Med några knapptryck kan en fastighet printas med ytterligare några våningar eller en simhall göras 10 meter bredare.

3d-skrivare

Överskådligheten vid stadsplanering blir på en helt annan nivå. Visserligen har det länge funnits 3D-program som innebär att man kan röra sig fritt i en stadsmiljö men självklart finns flera fördelar med konkreta modeller.

Arkitekturens framtid

Med skalenliga modeller till låga priser har arkitekterna fått ett helt nytt arbetsredskap som kan underlätta framtida arbeten betydligt. Inte minst när det kommer till visualisering för de kunder som inte har kunskap att tolka ritningar eller vill se modellerna från flera olika vinklar.

Idé, design och genomgörande – din arkitekt i Stockholm
23 Mar 2020