Arkitekt Stockholm

Ett av Stockholms mest erfarna arkitektkontor

DIN ARKITEKT I STOCKHOLM

Välkommen till Kask Arkitekter AB - en arkitektkontor i Stockholm med över 45 års erfarenhet från ett mycket stort antal projekt av skiftande karaktär. Vi arbetar med allt från privata bostäder till större företag, statliga myndigheter och kommuner. Ta gärna en titt på våra referensprojekt för att se exempel på några av de byggnader vi har arbetat med.

Vi tar oss an även de svåraste projekten

Ett flertal av de projekt där vi har agerat arkitekt har varit tekniskt krävande eller haft höga krav gällande säkerhet. Som exempel kan vi nämna laboratorier där bland annat en stor mängd tekniska installationer måste samspela med rummen för att skapa fungerande, trivsamma och tilltalande arbetsmiljöer. Ett annat exempel är ambassader där det finns extra höga krav på säkerhet.

Bygga nytt

En arkitekt behövs när du planerar att bygga nytt. Ett byggnadsprojekt börjar vanligen med en idé eller med ett behov som måste anpassas för. Det kan handla om en ny villa till en specifik tomt eller ett företag som behöver nya lokaler. Vi tar fram en lösning som tar hänsyn till de specifika behoven och skapar en attraktiv byggnad. Målsättningen med vårt arbete är att skapa byggnader där funktionalitet och estetiska värden möts.

Tillsammans går vi igenom hur den nya byggnaden ska användas och vilka specifika krav och önskemål som finns. Därifrån tar vi fram ett eller ett par olika förslag på hur detta kan lösas. Därefter sätter vi oss åter tillsammans ned för få din återkoppling och göra justeringar innan själva byggprocessen sätter igång.

Bygga om

Ett annat tillfälle då du kan behöva hjälp av en arkitekt i Stockholm är när det finns behov av att bygga om eller bygga till för att en bostad eller annan lokal ska fungera bättre. Företag flyttar ofta in i existerande lokaler som kanske inte är helt perfekta för den egna verksamheten. Det kan dels handla om en äldre standard som behöver förnyas eller att planlösningen inte passar in med hur du föreställer dig att det ska se ut. Här kan vi kopplas in och ta fram förslag på lösningar som bättre uppfyller dina krav.

Om familjen växer kan det finnas behov av att bygga till villan för att få tillräckligt många rum. Är det mörkt och känns instängt kan man gärna öppna upp en vägg med fler fönster. I äldre hyreshus kan det finnas möjlighet att skapa fler bostäder genom att bygga ut vinden. Hör av dig till oss så kommer vi och tittar på huset för att ge förslag på vad som skulle kunna vara möjligt.

Renoveringar

Även vid renoveringar finns det behov av att anlita en arkitekt. Om du vill återställa en byggnad som är “sönderrenoverad” kan vi hjälpa dig att hitta en väg till en lösning som är mer förtrogen med hur byggnaden var tänkt, samtidigt som den fungerar för en modern vardag. Vid renoveringar är det ofta viktigt att särskilt kontrollera hållfastheten för att se till att nya lösningar är möjliga att applicera tryggt och säkert. Vi hjälper dig med beräkningar och konstruktionerna för detta.

Vi har arbetat med ett flertal projekt inom byggnadsvård där respekt för det som är original är mycket viktig. Här måste man lägga extra vikt vid rätt material- och färgval. Ett par exempel på projekt av detta slag som vi har arbetat med är kulturmiljöerna kring Vitabergsparken samt de tidigare slottslador som nu har blivit musei- och kulturbyggnaderna Edsvik vid Edsbergs slott i Sollentuna strax norr om Stockholmsamt Landsarkivet i del av Vadstena slott och i rekonstruktion av slottets vallar .

Våra tjänster

  • Utformning av byggnader, dess inre och yttre funktioner och miljöer
  • Byggekonomiska analyser och rådgivning vid byggprojekt
  • Utredning av planförutsättningar
  • Dimensionering och statiska beräkningar
  • Husbyggnad inklusive projekteringssamordning
  • Inredningsförslag och material- och färgval
  • Kontrollansvar
  • Medverkan vid förhandlingar med myndigheter, entreprenörer med flera

 

Tillräcklig kapacitet för alla slags projekt

Tack vare att vi i nätverk bland annat har två mycket kompetenta arkitektkontor som samarbetspartners kan vi ta oss an även de riktigt stora projekten. Vi engagerar dessa vid behov, men står alltid själva som fullständigt ansvariga för arbetet när du anlitar oss som din arkitekt i Stockholm.

Kontakta oss idag för att få mer information om våra arkitekttjänster och hur vi kan hjälpa dig med ditt byggnadsprojekt. Välkommen!

Går du i husdrömmar eller behöver företaget nya lokaler? Boka ett första möte med oss idag!